روز مــــــادر

یکی پرسید مرا : برای روز مادر چه کرده ای و چه خریده ای؟؟؟

اندکی درنگ کردم و صورت با سیلی سرخ شده ام را پایین انداختم و گفتم : به سنت سال های قبل عمل می کنم ، به مادر می گویم امروز لازم نیست ظرف های غذا را بشویی بگذار برای فردا ....!!!

/ 2 نظر / 20 بازدید
پچول

[خنده][خنده][خنده]